Principia

RB K iekļauj mazu sabiedrību, kas balstās uz abpusēju kontaktu, interešu, pakalpojumu, materiālu un garīgu vērtību apmaiņu.
Fiziskā ziņā mēs visi veidojam telpu jeb vidi, kur tikties, strādāt, atpūsties, domāt, diskutēt, izklaidēties, komunicēt, lasīt un vienkārši būt.
K ir jābūt pašpietiekamai un jāspēj nodrošināt sevi, kā arī pilnvērtīgu komunikāciju starp tās biedriem. Katra dalībnieka pienesums ir svarīgs.
Mēs augam un uzplaukstam, kad spējam parūpēties par sevi, lai rūpētos par sevi ir jārūpējas arī par sev apkārt esošajiem. Mēs vēlamies apkopot šo cilvēka laimes summu un virzīties uz to ar mazas sabiedrības attīstīšanas palīdzību, meklējot un veidojot jaunas pieejas un risinājumus, kā produktīvi un ilgtermiņā līdzpastāvēt šajā pasaulē.
Golden rule
Viena lieta, ko mēs sevī un apkārtējos vērtējam ļoti augstu, ir spēja attiekties pret sev apkārt esošo pasauli tā, kā Tu vēlētos, lai attiecas pret Tevi. Mēs turpināsim cienīt un izpildīt šo vērtību un lūdzam tādu pašu attieksmi no visiem mūsu draugiem un biedriem.