Wunderkombināts I

Paperback

BILINGUAL
Latvian Art Yearbook 2022

Gadagrāmata ir neakadēmiski pētniecisku rakstu krājums, kas pievēršas Latvijas mākslas norišu kritiskai analīzei ne vien mākslas teorijas, bet arī plašākā kultūras un sabiedriski aktuālo procesu kontekstā. Pirmā izdevuma tēmas aptver vizuālās kultūras un dažādu vēsturisko, ekonomisko un ideoloģisko procesu mijiedarbes analīzi, tostarp pievēršoties arī dekolonialitātes diskursa, ekokritikas, fašisma estētikas un sieviešu vēstures kustības klātbūtnei Latvijas kultūrtelpā, uzsverot līdz šim vien epizodiski aktualizētas kopsakarības starp mākslinieciskām praksēm un plašākām sociāli politiskām norisēm.

Gadagrāmatā publicēti Andra Šuvajeva, Maijas Rudovskas, Šeldas Puķītes, Ingas Lāces, Jāņa Taurena, Zanes Zajančkauskas, Jāņa Ozoliņa un Kārļa Vērdiņa raksti, kā arī vācu mākslinieces un teorētiķies Hīto Šteierles (Hito Steyerl) un ukraiņu mākslas vēsturnieka Iļļas Levčenko (Illia Levchenko) eseju tulkojumi. Tekstuālās refleksijas grāmatā turpina Kriša Salmaņa vizuālā eseja.

Nosaukums “WunderKombināts” ir radies kā ironija pret ierastiem priekšstatiem par mākslas radīšanu un apriti neoliberālā kapitālisma apstākļos. Brīnumu kolekcionēšanas kabinetus (wunderkammer) verbāli pārveidojot par brīnumu ražošanas korpusiem, izdevuma komanda rosina demistificēt mūsu izpratni par mākslas darbiem kā pasīvas uztveres priekšmetiem un stimulēt mākslas pētniecību kā regulāru vietējās vizuālās mākslas dzīves daļu. Vienlaikus “WunderKombināts” kā divvalodu jaunvārds iezīmē ģeopolitiskās sarežģītības, kam joprojām un jo īpaši šobrīd ir liela nozīme mūsu kolektīvajā pašizpratnē un vērtību sistēmā.

Izdevumu “WunderKombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata 2022” veido biedrība “Wunder Kombinat”, galvenā redaktore Santa Hirša, līdzredaktores un publiskās programmas kuratores Šelda Puķīte un Elīna Ķempele.

15.00

8 in stock

SKU: 9789934914607 Categories: , ,

Additional information

Condition

Format

Language

English, Latvian

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wunderkombināts I”

Your email address will not be published. Required fields are marked *