Aigars Lielbārdis, Māra Zirnīte

Baltic refugees in Gotland in photographs by David Holmert 1944-1945

Hardcover

25.00

1 in stock

SKU: 9789934506321 Categories: , , Tag:

Description

Albums aicina caur foto liecībām atgriezties 70 gadu senā pagātnē un atcerēties Otrā pasaules kara Baltijas bēgļus, izgaismojot “baltos plankumus” pagātnē.

Pētnieki ar albumu “Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās 1944-1945” atgādina, ka 1944.–1945.gadā bēgļu gaitās uz Rietumiem bija spiesti doties 200 000 Latvijas un 70 000 Igaunijas iedzīvotāju. Baidoties gan no pirmā padomju okupācijas gada terora atgriešanās, gan apzinoties nacistiskā okupācijas režīma draudus, ap 5000 latviešu un vairāk nekā 6000 igauņu nelegāli šķērsoja Baltijas jūru un sasniedza Gotlandes krastu.
Albumā līdzās fotogrāfijām, kas vēsta par bēgļu pirmajiem soļiem svešajā zemē, ikdienu un vietējo iedzīvotāju rūpēm, ir publicēti arī dzīvesstāstu un dienasgrāmatu fragmenti. Tās ir plašākai sabiedrībai nezināmas liecības par ļaudīm, kuri šķērsoja jūru zvejnieku laivās, lai nonāktu Gotlandē.

Par šo liecību esamību ir jāpateicas Gotlandes fotogrāfam Dāvidam Holmertam, kurš ar foto kameru fiksēja notiekošo, tādējādi radot unikālu vizuālo materiālu par maz zināmām epizodēm Baltijas bēgļu drāmā.

The album calls for a return to the 70-year-old past through photo evidence and to remember the Baltic refugees of World War II, illuminating the “white spots” of the past.

Researchers with the album “Baltic Refugees in Gotland in Photographs by David Holmert 1944-1945” recall that in 1944-1945, 200,000 Latvians and 70,000 Estonians were forced to go to the West as refugees. Fearing the return of the terror of the first year of Soviet occupation and being aware of the threat of the Nazi occupation regime,  5,000 Latvians and more than 6,000 Estonians crossed the Baltic Sea illegally and reached the coast of Gotland.

In addition to photographs about the first steps of refugees in a foreign country, the worries of everyday life and local people, the album also contains excerpts from life stories and diaries. It is a testimony unknown to the general public about people who crossed the sea in fishing boats to get to Gotland. The existence of this evidence is due to Gotland photographer David Holmert, who captured what was happening with a camera, thus creating a unique visual material about little-known episodes in the drama of the Baltic refugees.

Additional information

Language

English, Latvian

Format

Author

,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Baltic refugees in Gotland in photographs by David Holmert 1944-1945”

Your email address will not be published. Required fields are marked *